Equalis Strategy & Modeling B.V.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
•Core: Het doen van onderzoek en geven van advies in de zorg, ondersteund met het uitvoeren van data-analyse; •Annex A, B, C, E en F: steekproeftrekking, dataverzameling (schriftelijk, online, face-to-face, via panels en fysieke observatie), datamanagement en –verwerking m.u.v. access panels (A) en telefonische data verzameling/CATI (B).

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001