Equalis Strategy & Modeling B.V.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
Core: Het doen van onderzoek en geven van advies in de zorg, ondersteund met het uitvoeren van data-analyse; Annex A, B, C, E en F: steekproeftrekking, dataverzameling (schriftelijk, online, face-to-face, via panels en fysieke observatie), datamanagement en -verwerking m.u.v. access panels (A) en telefonische data verzameling/CATI (B) en schriftelijke dataverzameling (E).

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Informatiebeveiliging betreffende het doen van onderzoek en geven van advies in de zorg, ondersteund met het uitvoeren van data-analyse conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.1 d.d. 14 februari 2023.