Molendrift BV

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Groningen

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het bieden van hulp bij gedrags-, leer-, opvoedings- en omgangsproblemen voor jeugdigen en volwassenen en in het verlengde hiervan het leveren van een bijdrage aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).