Sinds 1 augustus 2018 moeten mbo-instellingen werken met gevalideerde exameninstrumenten.

CIIO kan als certificerende autoriteit:

  • examenleveranciers certificeren (route 1).
  • exameninstrumenten valideren (route 3).

 

Wat zijn valide exameninstrumenten?

Het toetsingskader van de Stichting Validering Examens MBO heeft als doel te komen tot valide exameninstrumenten. Mbo-instellingen kunnen via 3 routes komen tot valide exameninstrumenten:

  • Inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier.
  • Zelf construeren volgens de afspraken die de MBO Raad en NRTO hebben gemaakt (dit kan alleen voor leden van beide organisaties).
  • Extern specifieke instrumenten laten valideren (voor niet-leden van MBO Raad/NRTO en voor enkele specifieke opleidingen).

CIIO kan leveranciers van mbo examens én onderwijsinstellingen helpen om via route 1 en route 3 de kwaliteit van exameninstrumenten te borgen.

Hoe verkrijgt u een certificaat?

 

Kan ik deze norm ook in combinatie met andere normen door CIIO laten toetsen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld in combinatie met de CIIO Maatstaf / ISO9001 of met ISO27001 (norm voor informatiebeveiliging).

 

Onze werkwijze

We zetten ervaren auditors die het onderwijsveld goed kennen. Zij voeren de onderzoeken uit, samen met experts in toetsontwikkeling van onze partner van Onderwijs.pro. Op aanvraag breiden we de beoordeling uit met ontwikkelgerichte aanbevelingen. Dit geeft u meteen concrete handvatten voor verdere verbetering.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Léon van der Meij | Senior teamleider