Nocht en Wille Zorg B.V.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Metslawier

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het bieden van wonen, dagbesteding en logeren aan mensen met een ernstige (meervoudige) beperking.