Stichting Caleidoscoop

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Amersfoort

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
-Kinderwerk/opvoedondersteuning excl. peuterspeelzalen - Jongerenwerk - Opbouwwerk - VSP’er in de wijk - Coördinatie vrijwilligers en kenniscentrum vrijwilligers