Aquila Informatica B.V.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Het beveiligen van informatie in relatie tot het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden van Mendix low code applicaties, conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.3 d.d. 18/04/2023