Gemeente Wageningen

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Wageningen

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - Sociale kredietverlening - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw