Gemeente Zoetermeer

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Zoetermeer

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetcoaching - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - SHVO - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw