Stichting Scala

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Oosterwolde

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Jongerenwerk - Peuterspeelgroepen - Buurtsport - Opbouwwerk - Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers - Sociale activering - Buurtbemiddeling - Coördinatie vrijwilligerswerk - Voor- en vroegschoolse educatie - Stapprogramma’s - Welzijnscoaching