Stichting Scala

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Oosterwolde

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Maatschappelijk werk, jongerenwerk, peuterspeelgroepen, buurtsport, opbouwwerk, maatschappelijk begeleiding statushouders en nieuwkomers, sociale activering, buurtbemiddeling, coördinatie vrijwilligerswerk, voor- en vroegschoolse educatie en de stapprogramma’s voor de mensen in de gemeente Ooststellingerwerf en buurgemeenten Zuid West Súdwest-Fryslân, Opsterland en Weststellingwerf.