Welzijn MensenWerk

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Meppel
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Jongerenwerk - Opbouwwerk - Schoolmaatschappelijk werk - Algemeen maatschappelijk werk - Ondersteuning vrijwillige inzet - Mantelzorgondersteuning - Beheer accommodaties - Cliëntondersteuning - Voor- en vroegschoolse educatie en opvoedondersteuning - Buurtbemiddeling - Groepswerk/training