Nederlandse Arbeidsinspectie BRZO toezicht

Organisatiekenmerken

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Toezicht houden op naleving en handhaven van het BRZO 2015