Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Culemborg

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Culemborg: - Inzet wijkcoaches - Buurtbemiddeling - Coördinatie vrijwilligerswerk - Steunpunt mantelzorg - Jongerenwerk - Ouderenondersteuning - Diverse projecten w.o. Coach4you, coördinatie leerhuis, telefooncirkel en  Maatjesproject  Breder in de regio: - Buurtbemiddeling