Gemeente Culemborg

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Culemborg

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
Vroegsignalering, Aanmelding , Crisisinterventie, Informatie en Advies, Intake en Plan van Aanpak , Stabilisatie, Budgetcoaching, Schuldbemiddeling, Betalingsregeling, Dwangakkoord, Wsnp , Nazorg en afbouw