Leeuwendaal b.v.

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht

Certificaatkenmerken - Accredited Consulting Practice (ACP)

Getoetst op
Accredited Consulting Practice (ACP)
Voor de scope
Accredited consulting practice

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Informatiebeveiliging inzake de dienstverlening op het gebied van: - ontwikkeling van individuen, leiders, teams en organisaties; - talentmanagement (CliftonStrengths); - engagement (Q12); - organisatiepsychologie, selectietrajecten en assessments; - loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit; - executive search, Conform de Verklaring van toepasselijkheid versie 2.0 d.d. 16 januari 2024.

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Personeel- en organisatieadvies, Opleiding en coaching, Interim-management en search, Juridisch advies en Ondersteunende functies. Het betreft: Leeuwendaal Advies B.V, VOS/ABB Juridisch Advies B.V., Leeuwendaal Onderwijs B.V, Leeuwendaal Organisatiepsychologie en Assessments B.V. en Higher & Company B.V.