Welzijnskwartier

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Katwijk

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Wijkwerk en Cultuur - Jongerenwerk - Ouderenwerk - Vrijwilligersondersteuning en coördinatie - Sport en bewegen - Mantelzorgondersteuning - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Noodopvang Oekraïne - Sociaal beheer