Welzijnskwartier

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Katwijk

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Jongerenwerk - Vrijwilligersondersteuning - Sport en bewegen/buurtsport - Mantelzorgondersteuning - Opbouwwerk/ouderenwerk - Cultuur - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Sociaal beheer