ISO 20252:2019

  • Voert uw organisatie (markt)onderzoeken uit?
  • Bent u op zoek naar een manier om aan uw klanten en opdrachtgevers te laten zien dat u deze onderzoeken op een professionele wijze (onderzoekstechnisch verantwoord, herleidbaar, reproduceerbaar en met  inachtneming van de richtlijnen t.a.v. privacy) uitvoert?

Laat u dan toetsen op basis van de ISO 20252!

Wat is de ISO 20252?

De ISO 20252 (2019) is een norm voor onderzoeksbureaus. In deze norm vindt u eisen voor:

  • De organisatie, waaronder werving en opleiding, procedures, documentbeheer, privacy, uitbesteding, evalueren en verbeteren;
  • De beheersing van het onderzoeksproces, zoals projectplanning, onderzoeksopzet, steekproeftrekking, dataverzameling, dataverwerking en rapportage.

Bent u benieuwd naar de norm? U kunt deze aanschaffen via NEN.nl. Wij kunnen u kosteloos een zelfevaluatieformulier verstrekken. Daarmee kunt u uw organisatie langs de maatlat van deze norm leggen.

Hoe verkrijgt u een ISO 20252 certificaat?

 

Kan ik deze norm ook in combinatie met andere normen laten toetsen?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld in combinatie met ISO27001 / NEN7510 (norm voor informatiebeveiliging) of de CIIO Maatstaf / ISO9001.

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Marco Weda | Senior teamleider