Gemeente Stichtse Vecht

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Maarssen

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Dwangakkoord - Wsnp