Stichting Menswel Welzijn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Echt
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Jeugd en Jongerenwerk (collectief en individuele begeleiding) - Opbouwwerk en meedoen in de buurt - Participatie in Sociale Wijkteams - Cliëntondersteuning - Mantelzorgondersteuning - Begeleiding uitkeringsgerechtigden bij participatie - Huiskamerprojecten - Woonbegeleiding statushouders - Sport en bewegen - Cultuuractiviteiten - Steunpunt vrijwilligers - Maatschappelijke stages