Buurtteam Amsterdam West (Stichting Combiwel Buurtteams)

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Amsterdam

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetcoaching - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - SHVO - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw