BWI (Brede Welzijns Instelling) Woensdrecht

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Hoogerheide

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Steunpunt senioren (ouderenwerk, mantelzorg en dementie vriendelijke gemeente) - Startpunt Grip op geld - Jeugd & jongeren - Sport & Bewegen - Steunpunt Statushouders (vluchtelingenwerk gemeente Woensdrecht) - To-Taalhuis - Vrijwilligerswerk - Startpunt naar Werk - Vraagpunt (balie)