Stichting Hogeschool Rotterdam, Dienst Admin, Informatievoorz en Contr

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Rotterdam

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
De dienst AIC draagt zorg voor het hogeschoolbreed optimaal en doelmatig  uitvoeren van de (administratieve) ondersteuning op het gebied van financiën, studenten, personeel, control en informatievoorziening, ten behoeve van studenten, medewerkers, directie, management en bestuur. Daarnaast draagt de dienst door beleidsvorming c.q. advisering bij voorgenomen beleid bij aan een adequate (interne) beheersing van Hogeschool Rotterdam ten behoeve van haar missie.