Stichting Hogeschool Rotterdam, Dienst Admin, Informatievoorz en Contr

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Rotterdam

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Hogeschoolbreed ondersteunen op het gebied van financiën, studenten, personeel, control, informatievoorziening en beleidsvorming