Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Ede

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Malkander biedt in Ede en omgeving: - Ondersteuning in de wijk, collectief en individueel - Jeugd- en jongerenwerk en -coaching - Opvoedondersteuning - Mantelzorgondersteuning - Maatjesprojecten - Ouderenadvisering - Coördinatie inzet en scholing vrijwilligers - Welzijn op recept - Buurtbemiddeling - Projecten - Verbinden, coördinatie en regie netwerkpartners sociale basis (formeel en informeel)