Surplus Welzijn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Breda

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Jongerenwerk - Algemeen Maatschappelijk Werk - Informele zorg: mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuishulp, vrijwillige Palliatieve Thuiszorg (VPTZ) buddyzorg, vriendendienst - Wijkgerichte dienstverlening: wijknetwerk, activiteitencentra, Pluspunten - Geld en Recht: schuldhulpverlening;budgetcoaches; SRW; Burgeradviseurs; formulierenteam - Vrijwilligerscentrales • VVE: spel thuis; Voorleesexpress