Surplus Welzijn

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Breda

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Jongerenwerk - Algemeen Maatschappelijk Werk - Informele zorg: mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuishulp, vrijwillige Palliatieve Thuiszorg (VPTZ) buddyzorg, vriendendienst - Wijkgerichte dienstverlening: wijknetwerk, activiteitencentra, Pluspunten - Geld en Recht: schuldhulpverlening, budgetcoaches, SRW, Burgeradviseurs, formulierenteam - Vrijwilligerscentrales - VVE: spel thuis, Voorleesexpress