Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Ede

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Advies en ondersteuning op het gebied van onderwijs en educatie, met betrekking tot schoolloopbaan, het jonge kind, onderwijsconcepten, vak- en vormingsgebieden, organisatie en management, professional en ontwikkeling en voortgezet onderwijs. Het uitvoeren van diagnostiek zowel bij individuele leerlingen als bij groepen leerlingen. Het bieden van psychosociale zorg aan ouders en kinderen in de vorm van opvoedingsondersteuning/ambulante (gezins)begeleiding.