Financieel Servicepunt Gemeente Rijswijk

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Rijswijk

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Duurzaam Financiële Dienstverlening - Nazorg en afbouw