Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Rotterdam

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het bieden van vakkundige expertise, advisering en begeleiding op het gebied van HRM, onderwijskwaliteit en -advies, kennis & informatie, studentenwelzijn en -ondersteuning, internationalisering, toelating en taal, in een inspirerende en motiverende leer-en werkomgeving voor student en medewerker.