Stichting Hogeschool Rotterdam, dienst Onderwijs en Ontwikkeling

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Rotterdam

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
De dienst Onderwijs en Ontwikkeling draagt bij aan een inspirerende en motiverende leer- en werkomgeving, zodat elke student en medewerker zich voldoende kan ontwikkelen om hun doelen te bereiken en een waardevolle bijdrage kan leveren aan de organisatie en/of maatschappij. Dit doen we door het bieden van vakkundige expertise, advisering en begeleiding op het gebied van informatievaardigheden, HRM, onderwijskwaliteit, studentenwelzijn, internationalisering, toelating en taal