de DJI vh Min. van Just. en Veiligheid, Penitentiair Psychiatrisch Cen

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Den Haag
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het bieden van verantwoorde forensische zorgverlening aan gedetineerden met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen. De zorg wordt verleend binnen een penitentiaire setting door doeltreffende, doelmatige en op de patiënt gerichte zorg te bieden, waarvan de kwaliteit gelijkwaardig is aan de zorg in de vrije samenleving, rekening houdend met de beperkingen van de detentie.