• Heeft u een praktijk in de mondzorg?
  • Wilt u aan uw patiënten zekerheid bieden dat uw praktijk continu bezig is de beste kwaliteit te leveren?
  • Zoekt u inspiratie en aanknopingspunten om een stimulerend en werkbaar managementsysteem voor uw medewerkers op te zetten, waarbij leren en verbeteren centraal staan?

Dan is een certificaat op basis van de HKZ-norm Mondzorg iets voor u!

Wat is de HKZ-norm Mondzorg?

De HKZ-norm is in samenwerking met de KNMT, wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars en andere professionals ontwikkeld. De norm maakt een praktische toetsing van zowel professie als randvoorwaarden mogelijk en gaat uit van het vakmanschap en het primaire proces van de zorgprofessional. 

In de HKZ‐norm Mondzorg vindt u eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op de principes van de ISO 9001, geschreven in een heldere taal die u uitnodigt tot actie. Met deze norm kunt u voor uw mondzorgpraktijk een systeem opzetten dat helpt om te leren en te verbeteren en niet de nadruk legt op het schrijven van procedures en protocollen. De norm is onlosmakelijk verbonden met erkende visitatie voor de individuele tandartsen, in achtereenvolgende stappen binnen een 5-jaarscyslus. Daardoor passend bij de wens tot minimale regeldruk en maximale prestaties.

Deze norm sluit aan bij actuele thema’s en bevat onder andere eisen:

  • die de eigen regie van de patiënt ondersteunen;
  • voor het leveren van ‘maatwerk’ aan de patiënt en voor shared decision making;
  • voor risicomanagement op praktijk‐ en procesniveau;
  • voor stakeholdermanagement en samenwerking met interne en externe ketenpartners;
  • voor veiligheidscultuur en patiënt‐ en medewerkersveiligheid.

Waarbij relevante principes uit de Governancecode Zorg zijn toegevoegd.

Meer informatie over de HKZ-norm vindt u op de website van HKZ.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Caroline van der Linde | Senior teamleider