Stichting Driestar educatief, onderwijsadvies

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Gouda

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het geven van advies en ondersteuning in voorschools, primair en voortgezet onderwijs op het gebied van: •Onderwijs en educatie; •Schoolontwikkeling; •Het versterken van de zorgcultuur in de school; •Pedagogisch handelen; •Innovaties in het onderwijs, leerlingenzorg en schoolmanagement en -bestuur.   Hulpverlening aan de leerlingenzorg in scholen in de vorm van: •Consulteren, diagnosticeren, behandelen (m.n. dyslexiezorg) en testen van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet- en speciaal onderwijs.