Downloads

Algemene documenten

Externe toetsingsschema's

De volgende toetsingsschema's kunt u op de site van de schemabeheerder vinden:

  • Certificatieschema Opleiden Ondernemingsraden: website SCOOR
  • Keurmerk Kindervakanties: website Steunpunt Kindervakanties
  • Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs: website LECSO
  • OVAL kwaliteitseisen: website OVAL

Nieuwsbrieven (vanaf 2014)