Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Voorhout

Certificaatkenmerken - Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Getoetst op
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het verzorgen van speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en gesloten onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 27 jaar met ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen.