Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Zwolle
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
Core: Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksactiviteiten, voornamelijk in de zorgmarkt. Annex A, B, E en F: steekproeftrekking exclusief access panels, schriftelijke, online, face-to-face en telefonische dataverzameling, datamanagement en -verwerking.