Welzijn Rivierstroom

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Lienden

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
- Mantelzorgondersteuning - Vrijwilligersondersteuning - Hulp door vrijwilligers - Cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen - Informatie en advies - Ondersteuning van bewonersinitiatieven - Samenlevingsopbouw - Ondersteuning statushouders