Welzijn Rivierstroom

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Lienden

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Welzijn Rivierstroom biedt in de gemeenten Buren, Rhenen en Neder-Betuwe verschillende diensten aan, waaronder: • Mantelzorgondersteuning • Vrijwilligersondersteuning • Hulp door vrijwilligers • Cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen • Informatie en advies • Ondersteuning van bewonersinitiatieven • Samenlevingsopbouw