Van certificeren naar inspireren

Als het gaat over certificeren van professionele dienstverleners, maakt CIIO het verschil. CIIO vindt dat certificeren een inspirerend proces kan zijn. Vanzelfsprekend vinden wij certificeren geweldig interessant; het is ons vak. Maar het is vooral de manier waaróp we dat vak uitoefenen, waardoor mensen aangenaam verrast zijn. Hoe waardevol het proces van certificeren kan zijn. En vooral: wat certificeren een organisatie kan opleveren.

Inspirerend gesprek

Certificeren met CIIO betekent vooral een inspirerend gesprek. Geen gesprek over het dicht timmeren van procedures. Wél een gesprek over het vinden van leidende principes. Principes waar je als organisatie houvast aan hebt. Tijdens dit gesprek stimuleren wij een proces van zelfreflectie en verbetering. Elke keer weer ervaren klanten hoe onze reflecterende werkwijze hen helpt om processen in de organisatie te verbeteren. En hoe dit kan zorgen voor een excellerende organisatie: een organisatie die het verschil maakt.

Klantverhalen

Jacqueline Vonk en Eveline Geusen (Lumens)

Het gaat ons niet om het diploma, maar om het proces

Lees meer >
Mirelle Bouts en Tamara van Pinxteren (Hogeschool Rotterdam)

Jullie verstaan de kunst om een gesprek zo te voeren dat een medewerker altijd het gesprek verlaat met goede ideeën

Lees meer >
Iemke Imhof (JBR)

Ons motto is: morgen beter worden dan vandaag.

Lees meer >
Mariska Reudink (InteraktContour)

Vragen die er toe doen

Lees meer >
Ben Massop en Stefan van Huizen (BBM)

Het is de manier van onderzoeken die waarde toevoegt

Lees meer >
Jeroen Berkhout en Peter Dautzenberg (IMW)

Certificering uit respect voor de klant

Lees meer >
Johan Taal en Evy Kruijthof (RESPONZ)

Waardegedreven werken aan kwaliteit

Lees meer >
Piet Stam en Florentine Disch (Equalis Strategy & Modeling)

De waarde van ISO 20252: waarom doen we iets en werkt het ook daadwerkelijk?

Lees meer >
Wienke Blomen, Rob van der Hoorn en Rianne Versluis (Hobéon)

De ontwikkeling in de Maatstaf sluit mooi aan bij de ontwikkeling van ons bedrijf.

Lees meer >
Jan Kramer en Irma Heemskerk (Kohnstamm Instituut)

Door CIIO zijn we ons meer bewust van onze verbetermogelijkheden."        

Lees meer >
Harmen Hagg (Zorg- en Wooncentrum De Haven)

Durf te denken!” Zo vat Harmen Hagg de werkwijze van CIIO samen.       

Lees meer >
Wynand Visser (De Basis)

‘De CIIO-Maatstaf leert je op een andere manier nadenken over de organisatie’

Lees meer >
Ellen Eggenhuizen (ITTA)

Complimenten krijgen is kicken

Lees meer >
Helma Born (Procap)

“We doen het goed…of we doen het niet.”

Lees meer >
Bert Reuvecamp (De Ambelt)

We leren, naast het werken aan verbeteringen, ook te waarderen wat goed is.’

Lees meer >
Vincenza Spijker (Opvoedpoli)

“CIIO helpt om de kwaliteit van zorg centraal te laten staan”

Lees meer >

Klanten

Nieuwsgierig naar welke andere organisaties voor CIIO hebben gekozen? Zie hieronder of bezoek ons het klantregister.

Nieuws

Aangepaste beleidslijn corona CIIO

CIIO heeft naar aanleiding van de recente aanpassingen van de corona-richtlijnen van de Rijksoverheid ook de eigen beleidslijn aangescherpt. 

Lees meer >

Succesvolle KSO dialoogtafel vraagt vervolg

In 2009 hebben onderwijsinstellingen uit cluster 4 en 3 de handen ineengeslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs (KSO). CIIO heeft toen haar expertise ingebracht rondom normontwikkeling en certificatieprocessen. De overgang van LECSO naar de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (eind 2020) en het feit dat de ‘early adaptors’ inmiddels de belangrijkste vruchten hebben geplukt van de professionalisering van de kwaliteitszorg/-cultuur waren voor CIIO aanleiding om een digitale KSO dialoogtafel te organiseren. 

Lees meer >

Project Kwaliteitshandboek – tips & tricks van onze CIIO auditor

Caroline van der Linde toetst als lead auditor jaarlijks de CIIO Maatstaf binnen Auris, zo ook komend najaar.  Auris heeft haar verschillende vragen gesteld in het licht van het project Kwaliteitshandboek. Lees hier de tips & tricks die Caroline aan Auris gaf.

 

Lees meer >