Stichting Perspektief

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Delft

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het bieden van Beschermd wonen / (ambulante) Begeleiding,  Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang in Zuid-Holland