Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Apeldoorn
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Inwonersondersteuning collectief • Verbinden, coördinatie en regie in de sociale basis • Algemeen Maatschappelijk werk • Schoolmaatschappelijk werk • Outreachend team • Welzijn op recept • Jeugd- en jongerenwerk en –JIP • StimenzWerkt • Diverse Maatjesprojecten • Sociaal Raadslieden werk • Schuldhulpverlening en geldzaken • Opvoedondersteuning • Hulp bij echtscheiding • Ouderenwerk • Mantelzorgondersteuning • Coördinatie inzet en scholing vrijwilligers • Buurtbemiddeling • Inzet voor artikel 1 in veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland