NEN 7510 certificering

  • Verwerkt uw organisatie veel (vertrouwelijke) gegevens?
  • Wilt u uw klanten het vertrouwen geven dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn en alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt?
  • Wilt u goed zicht krijgen op risico’s en kansen voor uw organisatie op het gebied van informatiebeveiliging en op basis daarvan continu verbeteren?

Dan is het NEN 7510 keurmerk iets voor u!

Wat is het NEN 7510 keurmerk?

NEN 7510 zijn normen die zijn gericht op het beveiligen van informatie in de zorg. De norm bestaat uit 2 onderdelen:

  • Het eerste onderdeel stelt eisen aan de inrichting van uw Informatie Beveiligings Management Systeem.
  • Het tweede onderdeel is op te vatten als een checklist van allerlei mogelijke beheersmaatregelen.

NEN 7510 is een doorvertaling van de ISO 27001 norm. Deze norm is toegespitst op instellingen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken.

Op de website van de NEN (www.nen.nl) kunt u de NEN 7510 norm (gratis) downloaden.

CIIO is zowel voor NEN 7510 als voor ISO 27001 en ISO 9001 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl), onder registratienummer C559.

Hoe verkrijgt u het NEN 7510 certificaat?

Kan ik deze norm ook in combinatie met andere normen door CIIO laten toetsen?

Ja, dat kan. NEN 7510 onderzoeken zijn bijvoorbeeld te combineren met de Maatstaf / ISO 9001, het NVZ Auditkader Gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers en het MedMij normenkader informatiebeveiliging

Onze werkwijze

Wij houden van korte lijnen en van direct persoonlijk contact. In overleg met u wijzen we een teamleider aan die het hele onderzoek, van begin tot eind, coördineert. U kunt met vragen altijd bij hem of haar terecht. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Raymond Veltstra | Teamleider