Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Hilversum
Webadres

Certificaatkenmerken - MBO

Getoetst op
MBO
Voor de scope
• 25615_DE_PF_SociaalWerker2021 • 25615_PF_sociaalwerker2021 • 25615_PvB_SociaalWerker_2021 Versies nr4, 22/06/2021 Dekkend voor het Kwalificatiedossier Sociaal werk (crebo 23251)