Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Almelo
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Avedan biedt in Almelo, Twenterand, Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten een wisselend pakket van de volgende diensten aan: - Algemeen Maatschappelijk Werk - Schoolmaatschappelijk Werk - Vroeghulp huiselijk geweld - Ondersteuning bij echtscheiding (w.o. project Bram) - Bemoeizorg - Vangnet huurachterstand - Ouderenadvies - Kinder-, tiener-en jongerenwerk - Coördinatie IKC en VVE - Opvoedondersteuning - Jonge moederwerk - Ontmoeting en advies in de zgn. wijkkamers - Participatie en sociale activering - Buurtbemiddeling - Taalpunt - Thuisadministratie en hulp bij belastingaangifte - Servicepunt Vrijwilligers