Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Almelo
Webadres

Certificaatkenmerken - SWN

Getoetst op
SWN
Voor de scope
Avedan biedt in Almelo, Twenterand, Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten een wisselend pakket van de volgende diensten aan: - Algemeen Maatschappelijk Werk - Schoolmaatschappelijk Werk - Vroeghulp huiselijk geweld - Ondersteuning bij echtscheiding (w.o. project Bram) - Bemoeizorg - Vroegsignalering schulden - Wijkondersteuning en ontmoeting - Ouderenadvies - Kinder-, tiener- en jongerenwerk - Coördinatie IKC en VVE - Opvoedondersteuning - Jonge moederwerk - Ontmoeting en advies in de zgn. wijkkamers - Participatie en sociale activering - Persoonlijke coaching - Buurtbemiddeling - Taalpunt - Thuisadministratie en SAT hulp bij belastingaangifte - Servicepunt Vrijwilligers