Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Hoensbroek

Certificaatkenmerken - Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Getoetst op
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Onderwijs en ambulante begeleiding aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelstoornis (TOS).