Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Amersfoort
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Wijkverpleging, tijdelijk eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en intramurale verpleeghuiszorg en woon-zorg in de regio Eemland Welzin en Leef3 vallen buiten de scope.