Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht
Webadres

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
• Het toezicht op de gezondheidszorg en jeugdhulp en op de kwaliteitswaarborgen van alle medische producten binnen het toezichtgebied van de inspectie; • De opsporing van strafbare feiten in het toezichtgebied van de inspectie; • De toestemmingverlening of advisering daarover in het taakgebied van de inspectie; • De gegevensregistratie die aan de inspectie is opgedragen; • De advisering aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van VWS; • De ondersteuning van burgers bij vragen en klachten.