Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Utrecht
Webadres

Certificaatkenmerken - ISO 20252

Getoetst op
ISO 20252
Voor de scope
Core: Het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksactiviteiten, in de zorg. Annex A, B, E en F: steekproeftrekking, mondelinge, schriftelijke en online dataverzameling, datamanagement en & -verwerking, exclusief access panels.

Certificaatkenmerken - ISO 27001

Getoetst op
ISO 27001
Voor de scope
Informatiebeveiliging gerelateerd aan het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen, alsmede het ontwikkelen, implementeren, beheren en vermarkten van het QDNA-platform en de daarbij behorende applicaties, waarvan de hosting is uitbesteed. Onderdeel van dit certificaat is de Verklaring van Toepasselijkheid, versie 3.0 van 19-10-2021.

Certificaatkenmerken - Maatstaf ISO

Getoetst op
Maatstaf ISO
Voor de scope
Het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek en het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen.

Certificaatkenmerken - NEN 7510

Getoetst op
NEN 7510
Voor de scope
Informatiebeveiliging gerelateerd aan het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen, alsmede het ontwikkelen, implementeren, beheren en vermarkten van het QDNA-platform en de daarbij behorende applicaties, waarvan de hosting is uitbesteed. Onderdeel van dit certificaat is de Verklaring van Toepasselijkheid, versie 3.0 van 19-10-2021.