Werk en Inkomen Lekstroom

Organisatiekenmerken

Gevestigd te
Nieuwegein

Certificaatkenmerken - NVVK

Getoetst op
NVVK
Voor de scope
- Vroegsignalering - Aanmelding - Crisisinterventie - Informatie en Advies - Intake en Plan van Aanpak - Stabilisatie - Budgetbeheer - Schuldbemiddeling - Betalingsregeling - Herfinanciering - Dwangakkoord - Wsnp - Nazorg en afbouw