Stichting Surplus Zorg

Gevestigd te
Zevenbergen
Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Voor de scope
De functie wijkzuster binnen Surplus en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen. Alle locaties zijn getoetst op fase 3.
Webadres
www.surpluszorg.nl

Registerfilter

Toetsing