Stichting Scala

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Oosterwolde
Webadres
www.scala-welzijn.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

Maatschappelijk werk, jongerenwerk, peuterspeelgroepen, buurtsport, buurtbemiddeling, coördinatie vrijwilligerswerk, voor- en vroegschoolse educatie

Registerfilter

Toetsing