Minters, dienstverleners in welzijn

Gevestigd te
Vlaardingen
Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Voor de scope
4 Wijkteams in Vlaardingen inclusief de inzet van gedetacheerde medewerkers en partnerorganisaties, en participatie door de gezinsspecialisten in het primair onderwijs in de wijkteams Schiedam, Maassluis en Hoek van Holland. Signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen bij ervaren problematiek van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en mboschool in het hele werkgebied.
Webadres
www.minters.nl

Registerfilter

Toetsing