Kohnstamm Instituut UVA

Gevestigd te
Amsterdam
Voor de scope
Het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg en het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis op deze gebieden
Webadres
www.kohnstamminstituut.uva.nl

Registerfilter

Toetsing