Welzijn De Wolden

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Zuidwolde
Webadres
www.welzijndewolden.nl

Certificaatkenmerken - Kwaliteitslabel Sociaal Werk


Getoetst op
Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Status
Beoordeeld met positief advies
Voor de scope

- Schoolmaatschappelijk werk
- Algemeen maatschappelijk werk/ sociale activering
- Jongerenwerk/ begeleid wonen
- Opbouwwerk/ buurtwerk
- Mantelzorgondersteuning/informele zorg
- Steunpunt vrijwilligers