Thuiszorg West Brabant

Organisatiekenmerken


Gevestigd te
Roosendaal
Webadres
www.twb.nl

Certificaatkenmerken - Cliëntgestuurde wijkzuster


Getoetst op
Cliëntgestuurde wijkzuster
Status
Gecertificeerd
Voor de scope

De functie wijkzuster binnen de werkgebieden van Thuiszorg West Brabant en de direct daarmee samenhangende organisatieprocessen.
De organisatie is beoordeeld op fase 3 van het toetsingskader